WCAG 2.1 onderzoek

Volledig onderzoek website van de website Stim fan Fryslan van Provincie Fryslan.

 • OpdrachtgeverRigt Kalsbeek, Provincie Fryslan
 • AuditeurAda Luppen, WCAG
 • Datum30 mei 2024
 • ConformiteitsdoelWCAG 2.1 AA
 • MetingEenmeting

Uitvoering

WCAG.nl is een ervaren onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van digitale toegankelijkheid. Wij voeren toegankelijkheidsonderzoek uit en adviseren bij het toegankelijk maken van websites en documenten.

Logo van wcag

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft in welke mate de website van Stim fan Fryslan voldoet aan WCAG 2.1 niveau A en AA. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 30 mei 2024.

Uit het onderzoek is gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1, niveau A en AA. Op dit moment voldoet de content op de website aan 30 van de 50 succescriteria. De website is over het algemeen van goede kwaliteit. Op de website is rekening gehouden met ondertitels, herschalen, toetsenbordtoegankelijkheid, paginatitels en skiplinks. Toch zijn er nog een paar problemen gevonden. Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van alle bevindingen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

Gegevens

 • Stim fan Fryslan

  • Alle pagina's op https://stimfanfryslan.frl/.
  • Niet de content die valt onder van derden afkomstige content en valt onder de wettelijke uitzonderingen.
 • De website is onderzocht op conformiteit aan WCAG 2.1 AA.

 • De website is onderzocht op ondersteuning voor gangbare browsers en hulptechnologieën.

 • Het onderzoek is uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM.

Uitgebreide rapportage

Overzicht

In dit rapport wordt gerapporteerd over 50 succescriteria van een volledig onderzoek website op WCAG 2.1 AA. Resultaten van het onderzoek:

 • 23 voldoende
 • 20 onvoldoende
 • 7 niet van toepassing
 • 0 niet getoetst

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1
Algemene bevindingen
 • In de footer van de website staat het logo van de provincie Fryslân. Dit logo draagt informatie over, maar het heeft geen tekstalternatief. Dit logo is verborgen voor de hulptechnologieën. Beschrijf alle tekst dat op het logo te zien is.
Beginpagina
 • In het onderdeel "Projecten" en "Verken participatie in Fryslân" staan blokken met een afbeelding, een koptekst, een beschrijving en een link. De afbeeldingen van deze blokken hebben een tekstalternatief zoals "Help mee met de lijst jong erfgoed" en "Friesevlag.jpg". Deze tekstalternatieven beschrijven niet goed wat er op de afbeeldingen te zien is. Deze afbeeldingen zijn decoratief, maar ze zijn niet verborgen voor de hulptechnologieën.
Discussies
 • Op de pagina staat een icoon voor het open van filteropties van het weergavemodus. Dit icoon heeft als tekstalternatief "Q Indeling." Na het openen van deze filteropties staat er een tekst "Indeling" en een lijst met 2 elementen met iconen "Kaarten" en "Lijst". De iconen worden voorgelezen als "Q" en "l". Deze tekstalternatieven zijn onvoldoende beschrijvend voor deze iconen.
Projecten
 • In het onderdeel "Voorstellen" staan afbeeldingen van jong erfgoed in elke keer een andere volgorde. Sommige van deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief dat begint met "Screenshot" of "Schermafbeelding." Deze tekstalternatieven beschrijven niet wat er op de afbeelding te zien is. De afbeeldingen in dit onderdeel zijn decoratief. Zonder een tekstalternatief kunnen ze verborgen worden voor hulptechnologieën.
Bekijk hoe u verder mee kunt doen in uw provincie
 • In het onderdeel "Bekijk hoe u verder mee kunt doen in uw provincie" staan 9 afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben als tekstalternatief bijvoorbeeld "0e5e657932c56153df644a28a3f2f39d629b3476_(7).jpg". Deze tekstalternatieven beschrijven niet wat er op de afbeeldingen te zien is. Deze afbeeldingen zijn decoratief, maar ze zijn niet verborgen voor de hulptechnologieën.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat:
Voldoende

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.3
Projecten
 • Onderin op de pagina staan 3 filmpjes. Aan het einde van deze filmpjes staat een tekst in beeld "Ga naar www.stimfanfryslan.flr." Deze tekst wordt niet meegenomen in de audiodescriptie.
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.5
Projecten
 • Onderin op de pagina staan 3 filmpjes. Aan het einde van deze filmpjes staat een tekst in beeld "Ga naar www.stimfanfryslan.flr." Deze tekst wordt niet meegenomen in de audiodescriptie.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1
Algemene bevindingen
 • In de footer van de website staat het logo van de Provincie Fryslân. Dit logo heeft geen functie van een kop, maar het is opgemaakt met een kop-element <h1>.
Discussies
 1. Op de pagina staat een link "Meest actief". Deze link heeft geen functie van een kop, maar het is opgemaakt met een kop-element.
 2. Na het selecteren van de lijst indeling, wordt er een lijst van links naar de discussies getoond. Deze links zijn opgemaakt met een kop-element <h3> maar ze hebben geen functie van een kop.
Aanmelden
 • Op de pagina staat een link "Aanmelden nieuw account." Deze actieve link is opgemaakt met een kop-element <h2>, maar deze tekst heeft geen functie van een kop.
Inloggen
 • Op de pagina staat een link "Inloggen bestaand account." Deze actieve link is opgemaakt met een kop-element <h2>, maar deze tekst heeft geen functie van een kop.
Projecten
 • Op de pagina in het onderdeel "Voeg jong erfgoed toe!" van de stap 2 staan dikgedrukte teksten zoals "Uw persoonlijke verbinding". Deze teksten hebben de functie van een kop, maar ze zijn niet opgemaakt met een kop-element <h4>. Dit is ook het geval in de onderdelen van fase 1 en fase 5.
Mijn profiel
 • Op de pagina staan 3 onderdelen "Persoonlijke gegevens", "Meldingen" en "Aanbevelingen." In deze onderdelen staan meerdere selectievakjes. Deze formulierelementen zijn niet gegroepeerd.
Aanpassen van foutjes
 1. Op de pagina staat de tekst "Meest gestemd". Deze tekst heeft geen functie van een kop, maar het is opgemaakt met een kop-element <h2>.
 2. Aan de rechterkant van de pagina staat de tekst "Deel." Deze tekst heeft de functie van een kop, maar het is niet opgemaakt met een kop-element.
Europalaankerk Heerenveen
 1. Onderin op de pagina staan twee teksten "Reacties" en "Mijlpalen". Deze teksten hebben geen functie van een kop, maar ze zijn opgemaakt met een kop-element <h3>.
 2. Aan de rechterkant van de pagina staan de teksten "Deel" en "Volg." Deze teksten hebben de functie van een kop, maar ze zijn niet opgemaakt met een kop-element.
1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat:
Voldoende

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.3
Aanmelden
 • Na het leeg insturen van het formulier wordt er een foutmelding getoond "4 fouten zorgen ervoor dat deze Deelnemer niet uitgevoerd kan worden. Bekijk de rode tekst om te zien wat aangepast moet worden." Deze instructie gebruikt alleen kleur om de niet ingevulde invoervelden aan te wijzen.
1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Resultaat:
Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.1
Aanpassen van foutjes
 • Boven de tekst van het artikel en onder de reactie staat een grijs icoon van een vlag voor het markeren van de inhoud als ongepast. Dit icoon is een bedieningselement. De kleur van dit icoon veranderd van grijs naar rood als de inhoud als ongepast is gemarkeerd. Alleen kleur wordt gebruikt om informatie over te brengen.
Europalaankerk Heerenveen
 • Boven de tekst van het artikel en onder de reactie staat een grijs icoon van een vlag voor het markeren van de inhoud als ongepast. Dit icoon is een bedieningselement. De kleur van dit icoon veranderd van grijs naar rood als de inhoud als ongepast is gemarkeerd. Alleen kleur wordt gebruikt om informatie over te brengen.
1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Resultaat:
Voldoende

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.3
Projecten
 1. Op de pagina staat een beeldschermbrede afbeelding. Op deze afbeelding staat een witte tekst "Voorstellen." Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,8:1 gemeten (#FFFFFF op #E9B0C3) (benadering).
 2. Op de pagina staat een beeldschermbrede afbeelding. Op deze afbeelding staat een grote witte tekst "Help mee met de lijst jong erfgoed." Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,9:1 gemeten (#FFFFFF op #E7ADBF) (benadering).
1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat:
Voldoende

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat:
Niet van toepassing

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Resultaat:
Voldoende

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.11
Algemene bevindingen
Discussies
 1. Bovenin op de pagina staat het zoekveld "Zoek in discussies". Het invoerveld van dit zoekveld heeft niet genoeg contrast met de lichtgrijze achtergrond. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#8397A5 op #F2F5F7).
 2. Op de pagina staat een optie "Geavanceerd zoeken" met een keuzelijst "Selecteer een periode". Op toetsenbord focus verandert de kleur van de rand van dit invoerveld van #8397A5 naar #949494. Er is niet genoeg contrast tussen deze twee kleuren. De contrastverhouding van 1:1 gemeten. Er wordt ook een lichte schaduw toegevoegd, maar dit effect heeft ook niet genoeg contrast.
 3. Op de pagina staat een knop voor het aanpassen van de indeling. De focus indicator op deze knop heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,1:1 gemeten (#F9F9F9 op #FFFFFF).
Mijlpalen
 • In het onderdeel "Per gebied" staan twee keuzelijsten. De focus indicator op deze keuzelijsten heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#D2D7DC op #FFFFFF).
Aanpassen van foutjes
 1. Boven de tekst van het artikel en onder de reactie staat een vlag icoon voor het markeren van de inhoud als ongepast. Dit icoon is een bedieningselement. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#A099A8 op #FFFFFF).
 2. In het onderdeel "Deel" staat een Twitter icoon. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,4:1 gemeten (#FFFFFF op #45B0E3).
 3. In het onderdeel "Deel" staat in de mobiele weergave een Whatsapp icoon. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,9:1 gemeten (#FFFFFF op #43D854).
Europalaankerk Heerenveen
 1. Boven de tekst van het artikel en onder de reactie staat een vlag icoon voor het markeren van de inhoud als ongepast. Dit icoon is een bedieningselement. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#A099A8 op #FFFFFF).
 2. In het onderdeel "Deel" staat een Twitter icoon. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,4:1 gemeten (#FFFFFF op #45B0E3).
 3. In het onderdeel "Deel" staat in de mobiele weergave een Whatsapp icoon. Dit icoon heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,9:1 gemeten (#FFFFFF op #43D854).
1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.12
Beginpagina
 • In het onderdeel "Projecten" staan 2 blokken met een afbeelding, een koptekst, een beschrijving en een link. De tekst van de beschrijvingen wordt na het aanpassen van tekstafstand aan de onderkant afgesneden.
1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Resultaat:
Voldoende

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Resultaat:
Voldoende

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Resultaat:
Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Resultaat:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Resultaat:
Voldoende

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Resultaat:
Voldoende

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat:
Voldoende

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat:
Voldoende

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.3
Algemene bevindingen
 • Onderin op de website staat een pijl-knop om de pagina naar boven te scrollen. De focus gaat niet mee na het gebruik van deze knop. Na het drukken op deze knop, gaat de toetsenbordfocus terug naar beneden naar de links in de footer.
2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4
Beginpagina
 • In het onderdeel "Verken participatie in Fryslân" staan twee links "Bekijk." Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit deze linkteksten. Het is ook niet duidelijk af te leiden uit de door software bepaalde context van deze links.
Projecten
 • In het onderdeel "Voorstellen" staan blokken met een afbeelding, een link, een beschrijving en een link "Lees meer." Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst "Lees meer". Het is ook niet duidelijk af te leiden uit de door software bepaalde context van deze links.
2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.5
Algemene bevindingen
 • De pagina's van de website zijn niet op meerdere manieren te vinden. Er is geen zoekfunctie of een sitemap beschikbaar.
2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.6
Algemene bevindingen
 • In de footer van de website staat het logo van de Provincie Fryslân. Dit logo is opgemaakt met een kop-element <h1>. Dit logo heeft geen tekstalternatief, waardoor deze kop geen tekst heeft. Deze koptekst is niet beschrijvend voor de content die onder de kop staat.
Discussies
 • Na het selecteren van de lijst indeling, wordt er een lijst van links naar discussies getoond. Deze links zijn opgemaakt als een koptekst, maar ze hebben geen content zoals tekst of een kop van een niveau lager.
Aanmelden
 • Op de pagina staat een <h2> koptekst "Aanmelden nieuw account." Deze koptekst heeft geen content zoals tekst of een kop van een niveau lager. De onderliggende koptekst "Aanmelden" is ook een <h2>.
Projecten
 • Op de pagina staat een <h2> koptekst "Jong erfgoed van Fryslân (1965-2000)". Deze koptekst heeft geen content zoals tekst of een kop van een niveau lager. De volgende koptekst "Alle voorstellen op de kaart" is ook een <h2>.
Aanpassen van foutjes
 • Onderin op de pagina staat een koptekst "Meest gestemd". Deze koptekst heeft geen content zoals tekst of een kop, van een niveau lager.
Europalaankerk Heerenveen
 • Onderin op de pagina staan de kopteksten "Reacties" en "Mijlpalen". Deze kopteksten hebben geen content zoals tekst of een kop, van een niveau lager.
2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.7
Algemene bevindingen
Projecten
 • In het onderdeel "Fases" staat een tablist met 5 fasen. Bij het navigeren met het toetsenbord krijgt de huidige fase 2 toetsenbord focus. De focus indicator op dit onderdeel is niet zichtbaar.

Richtlijn 2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Resultaat:
Niet van toepassing

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Resultaat:
Voldoende

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.5.3
Discussies
 • Op de pagina staat een zoekveld met een placeholdertekst "Zoek in discussies." De toegankelijke naam van dit invoerveld is "Zoek Zoek in discussies", omdat het label van dit invoerveld uit twee delen bestaat: een screenreader only tekst "Zoek" en de placeholdertekst "Zoek in discussies". De zichtbare tekst, komt niet overeen met de toegankelijke naam.
2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Resultaat:
Niet van toepassing

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Resultaat:
Voldoende

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.1.2
Algemene bevindingen
 • Bovenin op de website staat een link "Leaver yn it Frysk." Deze link is in het Fries, maar de taalwissel voor de tekst wordt niet in de code aangegeven.
Oer Stim fan Fryslân
 • Bovenin op de pagina staat een link "Liever in het Nederlands?". Deze link is in het Nederlands, maar de taalwissel voor de tekst wordt niet in de code aangegeven.

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat:
Voldoende

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Resultaat:
Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat:
Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.1
Aanmelden
 1. Na het foutief versturen van het formulier wordt er een tekst weergegeven "4 fouten zorgen ervoor dat deze Deelnemer niet uitgevoerd kan worden. Bekijk de rode tekst om te zien wat aangepast moet worden." Deze foutmelding beschrijft niet waar de fout is. De foutmeldingen verdwijnen na het klikken op de pagina.
 2. Na het leeg insturen van het formulier wordt er een foutmelding "Dit veld moet tekst bevatten" getoond onder de invoervelden "Gebruikersnaam", "E-mail" en "Wachtwoord." Uit deze foutmelding is het niet duidelijk waar de fout is. De labels van de invoervelden worden niet vermeld in de foutmeldingen.
 3. Na het leeg insturen van het formulier wordt er een foutmelding "moet worden geaccepteerd" getoond onder het selectievakje "Ik ben een inwoner van de provincie Fryslân, of een "Fries om utens" en ik accepteer de spelregels." Uit deze foutmelding is het niet duidelijk waar de fout is. De foutmelding verdwijnt na het klikken op de pagina.
 4. De foutmeldingen in dit formulier zijn niet gekoppeld aan de invoervelden.
Inloggen
 • Na het foutief versturen van het formulier wordt er een dialog geopend met een foutmelding "Ongeldig Email of gebruikersnaam of wachtwoord." Deze foutmelding is niet gekoppeld aan de invoervelden waar de fout is opgetreden.
Aanpassen van foutjes
 1. Op de pagina staat een link "Voeg gerelateerd inhoud toe". Deze link opent een formulier met het invoerveld "Link naar gerelateerde inhoud." Na het leeg insturen van dit formulier wordt er boven op de pagina een foutmelding getoond "Link niet geldig. Begin met https://stimfanfryslan.frl/". Deze foutmelding beschrijft niet waar de fout is. Het label wordt niet in de foutmelding vermeld.
 2. Op de pagina staat een link "Voeg gerelateerd inhoud toe". Deze link opent een formulier met het invoerveld "Link naar gerelateerde inhoud." Na het leeg insturen van dit formulier wordt er boven op de pagina een foutmelding getoond "Link niet geldig. Begin met https://stimfanfryslan.frl/". Deze foutmelding is in de code niet gekoppeld aan het invoerveld.
Europalaankerk Heerenveen
 1. Op de pagina staat een link "Voeg gerelateerd inhoud toe". Deze link opent een formulier met het invoerveld "Link naar gerelateerde inhoud." Na het leeg insturen van dit formulier wordt er boven op de pagina een foutmelding getoond "Link niet geldig. Begin met https://stimfanfryslan.frl/". Deze foutmelding beschrijft niet waar de fout is. Het label wordt niet in de foutmelding vermeld.
 2. Op de pagina staat een link "Voeg gerelateerd inhoud toe". Deze link opent een formulier met het invoerveld "Link naar gerelateerde inhoud." Na het leeg insturen van dit formulier wordt er boven op de pagina een foutmelding getoond "Link niet geldig. Begin met https://stimfanfryslan.frl/". Deze foutmelding is in de code niet gekoppeld aan het invoerveld.
3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat:
Voldoende

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.3
Inloggen
 • Na het foutief versturen van het formulier wordt er een dialog geopend met een foutmelding "Ongeldig Email of gebruikersnaam of wachtwoord." Deze foutmelding geeft geen suggestie voor verbetering van de invoer.
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Resultaat:
Niet van toepassing

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Resultaat:
Voldoende

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.2
Projecten
 • Op de pagina staan 4 filmpjes over de jong erfgoed van Friesland. De <iframe>'s waarmee de filmpjes op de pagina zijn geplaatst hebben geen title. Deze <iframe>'s hebben geen toegankelijke namen.
4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.3
Aanmelden
 • Na het leeg versturen van het formulier wordt er boven het formulier een foutmelding getoond "4 fouten zorgen ervoor dat deze Deelnemer niet uitgevoerd kan worden. Bekijk de rode tekst om te zien wat aangepast moet worden." Dit is een statusbericht. Er is geen rol of eigenschap toegevoegd aan dit statusbericht in de code.
Inloggen
 • Na het leeg versturen van het formulier wordt er boven het formulier een foutmelding getoond "Ongeldig Email of gebruikersnaam of wachtwoord." Dit is een statusbericht. Er is geen rol of eigenschap toegevoegd aan dit statusbericht in de code.
Aanpassen van foutjes
 • Op de pagina staat een link "Voeg gerelateerd inhoud toe". Deze link opent een formulier met het invoerveld "Link naar gerelateerde inhoud." Na het leeg insturen van dit formulier wordt er boven op de pagina een foutmelding getoond "Link niet geldig. Begin met https://stimfanfryslan.frl/". Dit is een statusbericht, maar dit wordt niet in de code aangegeven.
Europalaankerk Heerenveen
 • Op de pagina staat een link "Voeg gerelateerd inhoud toe". Deze link opent een formulier met het invoerveld "Link naar gerelateerde inhoud." Na het leeg insturen van dit formulier wordt er boven op de pagina een foutmelding getoond "Link niet geldig. Begin met https://stimfanfryslan.frl/". Dit is een statusbericht, maar dit wordt niet in de code aangegeven.

Technologieën

De volgende webtechnologieën worden gebruikt:

 • HTML
 • CSS
 • WAI-ARIA
 • JavaScript
 • SVG
 • PDF

Onderbouwing

Webbrowsers

De volgende webbrowsers zijn gebruikt tijdens dit onderzoek:

 • Google Chrome 124
 • Microsoft Edge 124
 • Mozilla Firefox 125
 • Apple Safari 17.4

Software

De volgende software is gebruikt tijdens dit onderzoek:

 • Adobe Acrobat Pro DC
 • NVDA
 • VoiceOver

Website

De volgende website is gebruikt tijdens dit onderzoek: